SỰ KIỆN

Quảng trường Lâm Viên
18:00 | 30-04-2023
Quảng trường Lâm Viên
18:00 | 30-04-2023

Lĩnh Vực Hoạt Động

Buổi biểu diễn & buổi hòa nhạc

Vũ đạo, Ca hát, v.v.

Dự án cộng đồng, Tài trợ, v.v.

Xuất bản âm nhạc, Hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí, v.v.

Dạng Sự Kiện

Địa Điểm