Blogs & Tin Tức

Add Your Heading Text Here

Chính sách bảo mật thông tin
1. Sự chấp thuận Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của thành viên, sử dụng trang HOA SEN CONCERT, thành viên đồng ý thông tin cá nhân của thành viên sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách bảo mật thông tin...
Chính sách thanh toán
HOA SEN CONCERT chúng tôi đưa ra 4 phương thức thanh toán để Quý khách dễ dàng lựa chọn, chúng tôi sử dụng công bán vé trực tiếp và qua bên thứ 3 được xác thực 1. Thanh toán chuyển khoản: Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán...
Điều khoản dịch vụ
1. Quy định chung Bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp...

Video Gallery

Test

Test

Test