Chính sách bảo mật thông tin

1. Sự chấp thuận Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của thành viên, sử dụng trang HOA SEN CONCERT, thành viên đồng ý thông tin cá nhân của thành viên sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách bảo mật thông tin (“Chính Sách”).Chúng tôi bảo lưu […]

Chính sách thanh toán

HOA SEN CONCERT chúng tôi đưa ra 4 phương thức thanh toán để Quý khách dễ dàng lựa chọn, chúng tôi sử dụng công bán vé trực tiếp và qua bên thứ 3 được xác thực 1. Thanh toán chuyển khoản: Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán chuyển khoản trong phần Phương […]

Điều khoản dịch vụ

1. Quy định chung Bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi HOA SEN CONCERT.COM (sau […]

Hoa Sen Soundfest 2023 to attract over 50,000 participants

 The large-scale outdoor international music festival Hoa Sen Soundfest 2023 is expected to attract more than 50,000 participants. The information was released at a press meeting held in Ha Noi on Saturday. The festival will take place on May 2 at Lam Vien Square in Da Lat City, Lam Dong Province. It is expected to […]